barış için sabahlıyoruz (İzleyiniz)
barış için sabahlıyoruz (İzley